Η ιδιωτική κατασκευή με απλά βήματαBHMA 1

Πρώτη επαφή των ανθρώπων της εταιρίας με τον πελάτη. Μια πρώτη συζήτηση με τον πελάτη ώστε να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία αναφορικά με το οικόπεδό του αλλά και τις σκέψεις του σχετικά με το σπίτι που οραματίζεται σε αυτό. Καλό θα είναι σε αυτή την πρώτη συνάντηση ο πελάτης να προσκομίσει εάν υπάρχει κάποιο πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα ή κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο ιδιοκτησίας.

BHMA 2

Πολεοδομικός έλεγχός του οικοπέδου αναφορικά με τους όρους δόμησης από την εταιρία μας (σε περίπτωση άλλειψης τοπογραφικού διαγράμματος).

BHMA 3

Σύνταξη τεχνο-οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα στοιχεία της επικείμενης κατασκευής, τις λειτουργικές ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Γνωστοποίηση της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.

BHMA 4

Συνάντηση με τον πελάτη για οριστικοποίηση της συμφωνίας και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

BHMA 5

Έναρξη της αρχιτεκτονικής μελέτης από την πλευρά της εταιρίας.

BHMA 6

Κατάθεση φακέλου για έκδοση οικοδομικής αδείας στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

BHMA 7

Έκδοση οικοδομικής άδειας.

BHMA 8

Έναρξη κατασκευής.