Η αντιπαροχή με απλά βήματα

 

BHMA 1

Πρώτη επαφή μεταξύ των ανθρώπων της εταιρίας και του οικοπεδούχου .
Μια πρώτη συζήτηση με τον οικοπεδούχο έτσι ώστε να μας γνωστοποιήσει την τοποθεσία και το εμβαδόν του οικοπέδου του , που θέλει να αξιοποιήσει . Καλό θα είναι στην συνάντηση αυτή να προσκομίσει ο οικοπεδούχος, εάν υπάρχει, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα και τίτλο ιδιοκτησίας.

BHMA 2

Πολεοδομικός έλεγχός του οικοπέδου αναφορικά με τους όρους δόμησης από την εταιρία μας ώστε να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος .

BHMA 3

Σύνταξη οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του τίτλου ιδιοκτησίας.

BHMA 4

Συνάντηση με τον οικοπεδούχο προκειμένου να συμφωνηθούν τα ποσοστά αντιπαροχής, γνωστοποίηση της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και υπογραφή προσύμφωνου εργολαβικού προσυμφώνου .

BHMA 5

Έναρξη της αρχιτεκτονικής μελέτης από την πλευρά της εταιρίας και κατάρτιση του πίνακα διανομής χιλιοστών οριζόντιας ιδιοκτησίας.

BHMA 6

Υπογραφή του εργολαβικού προσυμφώνου.

BHMA 7

Κατάθεση φακέλου για έκδοση οικοδομικής αδείας στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

BHMA 8

Έκδοση οικοδομικής άδειας.

BHMA 9

Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας σε εκτέλεση του εργολαβικού προσυμφώνου.

BHMA 10

Έναρξη κατασκευής.