Διασυνδεδεμένα

Σε στέγες, και δώματα


Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει πλέον η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 KWp και στη στέγη ή το δώμα του σπιτιού, άρα η παραγωγή και πώληση ρεύματος από ηλιακή ενέργεια και από ιδιώτες (12323/ΓΓ 175/4.6.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση - ΚΥΑ). Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα που δίνει στους ιδιώτες είναι τα εξής:
  1. Δεν απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες όπως αδειοδοτήσεις από διάφορους φορείς, ούτε φορολογικές υποχρεώσεις όπως έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας παραγωγής ρεύματος ή φορολόγηση για την παραγωγή του ρεύματος.
  2. Η τιμή αγοράς από τη ΔΕΗ του παραγόμενου ρεύματος είναι 0,55 ευρώ ανά κιλοβατώρα ενώ η τιμή που χρεώνει η ΔΕΗ για την κατανάλωση του ιδιοκτήτη είναι περίπου 5 φορές χαμηλότερη. Οι όροι αυτοί ισχύουν μέχρι το 2012, μετά η τιμή θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται κατά 5% ετησίως και η σύμβαση που υπογράφεται είναι για 25 χρόνια.
Έτσι λοιπόν η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 70 το πολύ ημερών και απαιτείται μόνο αίτηση στη ΔΕΗ . Όλες οι διαδικασίες για την αδειοδότηση του συστήματος από την ΔΕΗ αναλαμβάνονται από την εταιρία μας . Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η ύπαρξη ή η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
 

Που επιτρέπεται;


Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επιτρέπεται σε στέγες και δώματα σπιτιών ή επαγγελματικών χώρων, ακόμη και σε εκτός σχεδίου κτίρια , αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής φ/β συστημάτων σε στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις και σκίαστρα.

Για κάθε 1 KWp εγκατεστημένης ισχύος απαιτούνται περίπου 12 τ.μ. σε στέγη ή περίπου 18 τ.μ. σε επίπεδη επιφάνεια δώματος.

 

Μια τυπική ολοκληρωμένη εγκατάσταση περιλαμβάνει:


- Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια
- Τους αντιστροφείς τάσης
- Τις βάσεις στήριξης των πλαισίων
- Τα καλώδια σύνδεσης - Τους πίνακες σύνδεσης συνεχούς ρεύματος
- Τους πίνακες σύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος
- Μετρητικές διατάξεις
- Αντικεραυνική προστασία
- Software παρακολούθησης της απόδοσης