Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Καλέστε μας στο 2410 535388 ή 6947 697460 για ενημέρωση.

pistopoiitiko

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η, ενώ σε αυτό καταγράφονται και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
 • για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

Σημείωση: Η εξαίρεση για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. έπαψε να ισχύει από 1/1/2016.

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις:

 • βιομηχανίας
 • βιοτεχνίας
 • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)
 • εργαστηρίου
 • αποθήκης
 • στάθμευσης αυτοκινήτων
 • πρατήρια υγρών καυσίμων

Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί το μισθωτήριο εάν δεν προσκομίζεται μαζί του ισχύον ενεργειακό πιστοποιητικό. Στις μεταβιβάσεις, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν το ΠΕΑ στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

Η Κατασκευαστική εταιρία ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΠΕ, στελεχωμένη με Ενεργειακούς Επιθεωρητές εγγεγραμένους στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, αναλαμβάνει την άμεση έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού για το ακίνητό σας σε πολύ χαμηλή τιμή χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Απαιτούμενα στοιχεία:

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη-τών (ταυτότητα, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και Κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας Κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα (εφόσον υπάρχει)
 • Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά ή αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

Προαιρετικά στοιχεία:

 • Κάτοψη ορόφου
 • Μελέτη θερμομόνωσης
 • Μελέτη θέρμανσης
 • Τοπογραφικό σχέδιο
 • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε χωρίς χρέωση να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας.

 

Διαδικασία έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από το γραφείο μας γίνεται με τα εξής 5 απλά βήματα:

 1. Επικοινωνία του ιδιοκτήτη του ακινήτου με το γραφείο μας και ενημέρωση για τις λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού στο συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη.
 3. Αυτοψία απο Ενεργειακό Επιθεώρητη στο ακίνητο για το οποίο θα εκδοθεί το πιστοποιητικό. Κατά την αυτοψία γίνεται η παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον μηχανικό.
 4. Επεξεργασία των στοιχείων από τον μηχανικό στο γραφείο και έκδοση ΠΕΑ.
 5. Παράδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στον ιδιοκτήτη.

Καλέστε μας στο 2410 535388 ή 6947 697460 για να ενημερωθείτε και να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία έκδοσης του ενεργειακού πιστοποιητικού για το ακίνητό σας!

 

 

Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον καθώς και τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, καλέστε μας στο 2410 535388 ή 6947 697460 για ενημέρωση!

Αναμένεται το Νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον.