Συγκρότημα 2 οικοδομών στους Αμπελόκηπους Λάρισας

 

 

Τετραόροφη οικοδομή κατοικιών στους Αμπελόκηπους Λάρισας

 

 

Τετραόροφη οικοδομή κατοικιών στους Αμπελόκηπους Λάρισας

 

Κατοικία με κατάστημα στην Τούμπα Λάρισας