Αναβάθμιση εξωτερικής όψης κατοικίας και ειδικές κατασκευές

 

 

Πρόταση διαμόρφωσης ακάλυπτου χώρου - ειδική κατασκευή