Υπηρεσίες

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΠΕ εφαρμόζει τη μέθοδο της παράδοσης των έργων της “με το κλειδί στο χέρι”. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα, από την πρώτη συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο έως και την παράδοση του έργου έτοιμου πλέον για λειτουργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία είναι πιστοποιημένο μέλος του ΚΑΠΕ στον κατάλογο Μελετητών - Εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Α) Μελέτη του χώρου καθώς και καταγραφή όλων των κρίσιμων παραμέτρων που πρέπει να υπολογιστούν για το σχεδιασμό του έργου.
Β) Σχεδίαση και μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος μέσω του ειδικού λογισμικού PV syst.
Γ) Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου ώστε ο πελάτης να γνωρίζει εκ των προτέρων βασικά οικονομικά και όχι μόνο στοιχεία σχετικά με την επένδυση του.
Δ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εφαρμογής & προσδιορισμός του κόστους.
Ε) Αδειοδότηση του φ/β συστήματος ( αίτηση προς Δ.Ε.Η. κτλ).
 
 
 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Α) Προμήθεια υψηλής ποιότητας υλικών και τεχνικών μερών του συστήματος (panels,inverters, κ.α) τα οποία συνοδεύονται από 10 έτη εγγύηση προϊόντος , καθώς επίσης και από 25ετή εγγύηση απόδοσης (δείτε τις εγγυήσεις και τα προϊόντα μας εδώ).
Β) Εξειδικευμένα συνεργεία για κάθε βήμα της εγκατάστασης.
Γ) Εφαρμογή και εγκατάσταση βάση του αρχικού οικονομοτεχνικού σχεδιασμού.
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος και σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου πάνελ άμεση αντικατάσταση εντός του χρονικού ορίου των εγγυήσεων.
Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο είναι συνήθως συστήματα υψηλής αξιοπιστίας που απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Για να διασφαλίζεται, ωστόσο η μέγιστη απόδοση είναι απαραίτητες οι (λιγοστές) επεμβάσεις συντήρησης με μεγάλη προσοχή. Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης που πρέπει να εκτελούνται περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των πάνελ μια φορά στους 2-3 μήνες, ειδικά αν βρίσκονται σε περιοχή με υπερβολική σκόνη. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα σας παράγει το υψηλότερο δυνατόν αποτέλεσμα για εσάς.