Τι ισχύει για τις μισθώσεις κατοικιών;

Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης είναι τα τρία έτη και με την πάροδο του ελαχίστου χρόνου ο εκμισθωτής δεν οφείλει αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν δικαιούται αποζημίωση για πρόωρη λύση εφόσον έχει συμφωνηθεί χρόνος συμβατικός αντί του ελάχιστου νόμιμου.

Στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί αναπροσαρμογή μισθώματος το καταβαλλόμενο μίσθωμα ως τη λήξη της τριετίας θα αυξάνεται ετησίως με το 75% επί της αύξησης του τιμαρίθμου.

Υπερβολικές αναπροσαρμογές του μισθώματος καθώς και καταχρηστικοί όροι ελέγχονται δικαστικά.

Απαραίτητη για τη θεώρηση του συμφωνητικού μισθώσεως από την εφορεία είναι η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο και το κόστος έκδοσης του βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη. Το κόστος καθορίζεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του Ενεργειακού επιθεωρητήΗ υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ έχει επεκταθεί και σε ιδιοκτησίες που είναι μικρότερες των 50 τετραγωνικών μέτρων. Η έκδοση πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ σε νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων. Τα ενεργειακά πιστοποιητικά (ΠΕΑ) αφορούν στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα και έχουν ισχύ για δέκα έτη.

 

Τι είναι η μεσιτική εντολή;

Μεσιτικές εντολές : Οι μεσιτικής εντολή είναι η έγγραφη σύμβαση-συμφωνία, μεταξύ της Κτηματομεσιτικής Εταιρίας και των πελατών της, η υπογραφή των οποίων αποτελεί την αμοιβαία εξασφάλιση των συναλλασσόμενων.

 

1.ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (από πωλητή ή εκμισθωτή)

Οι εντολές ανάθεσης είναι δύο ειδών:

Α. Αποκλειστική Εντολή

Αποτελεί τη συνηθέστερη διεθνώς εντολή ανάθεσης σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος της εντολής. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος το κτηματομεσιτικό μας γραφείο αναλαμβάνει αποκλειστικά την προβολή και προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει ακόμη πωληθεί ή ενοικιασθεί το ακίνητο το κτηματομεσιτικό μας γραφείο παύει κάθε εργασία προώθησης του ακινήτου εκτός κι αν η εντολή ανανεωθεί με νέα προθεσμία.

Πλεονεκτήματα:

  1. Η συνεργασία με το κτηματομεσιτικό μας γραφείο διασφαλίζει την εχεμύθεια στην πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου. Το κτηματομεσιτικό μας γραφείο ελέγχει τους υποψήφιους αγοραστές και προφυλάσσει τον ιδιοκτήτη από ενδεχόμενες ενοχλήσεις για διάφορους λόγους. Ενημερώνει δε τον ιδιοκτήτη μόνο όταν πρόκειται για σοβαρό πελάτη.
  2. Η πώληση ενός ακινήτου απαιτεί δυναμική προώθηση. Αυτή είναι δυνατή στη περίπτωση της αποκλειστικής εντολής επειδή το κτηματομεσιτικό μας γραφείο είναι κατοχυρωμένο. Αποφασίζει λοιπόν την επένδυση στη προώθηση του ακινήτου.
  3. Το κόστος της δυναμικής προώθησης του ακινήτου, στη περίπτωση της αποκλειστικής εντολής, πέραν της συνήθους διαφήμισης στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και την παρουσίαση του στην ιστοσελίδα μας, δεν επιβαρύνει σε καμία περίπτωση τον ιδιοκτήτη.
Β. Απλή Εντολή

Η εντολή αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει σε διάφορα κτηματομεσιτικά γραφεία. Η αμοιβή καταβάλλεται σε όποιο από τα κτηματομεσιτικά γραφεία ολοκληρώσει την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου. Όταν υπάρχει διαδοχική μεσιτία τότε μεσιτική αμοιβή δικαιούται ο Μεσίτης που έδειξε πρώτος χρονικά το ακίνητο, ασχέτως αν ο άλλος έχει μεσολαβήσει στην διαπραγμάτευση της τιμής.

 

2.ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ( από αγοραστή ή μισθωτή )

Η εντολή αυτή ενεργοποιεί την αναδοχή εξεύρεσης των καλύτερων δυνατών προτάσεων αγοράς, ενοικίασης και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών από την πλευρά του κτηματομεσιτικού γραφείου, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον και μόνον αυτό για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη.

Γιατί να υπογράψω ως αγοραστής-ενοικιαστής είτε ως πωλητής εντολή στον Μεσίτη;
  • Εξασφαλίζει τον ίδιο τον αγοραστή-ενοικιαστή από κακόβουλες ενέργειες κι από αναρμόδιους επαγγελματίες. Έχοντας υπογράψει εντολή υπόδειξης εξουσιοδοτείτε επίσημα τον επαγγελματία κτηματομεσίτη που σας εξυπηρετεί να ενεργήσει και στο μέλλον προς αναζήτηση ακινήτου για λογαριασμό σας.
    Την ίδια στιγμή οι εντολές υπόδειξης αποτελούν ένα ακλόνητο πειστήριο, τόσο για την ανακοινωθείσα τιμή, όσο και για τα στοιχεία των πραγματικών ιδιοκτητών, αλλά και των βασικών χαρακτηριστικών του ακινήτου που είδατε. Αυτό σας προστατεύει από αυθαίρετες αλλαγές τιμών, συνήθως εκ των υστέρων (!) και από ανυπόστατες δικαιολογίες. Για έναν προσεκτικό αγοραστή, όλα αυτά αποτελούν κι έναν τρόπο εξακρίβωσης της ορθότητας των πληροφοριών που λαμβάνει, αλλά και ως επακόλουθο της αξιολόγησης των επαγγελματιών με τους οποίους έρχεται σε επαφή, ώστε εύκολα να επιλέξει τον πιο σωστό.
  • Επικυρώνει την συμφωνία για την μεσιτική αμοιβή. Και φανερώνει την ειλικρινή πρόθεση του υπογράφοντος, να χρησιμοποιήσει τις μεσιτικές υπηρεσίες του κτηματομεσίτη, έτσι ώστε να αγοράσει-ενοικιάσει το συγκεκριμένο ακίνητο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που αυτός έχει θέσει και εν συνεχεία να καταβάλει την συγκεκριμένη αμοιβή στον επαγγελματία για τη διαμεσολάβησή του στο οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας.

 

Πληρώνω για την υπόδειξη των ακινήτων;

Για την υπόδειξη των ακινήτων δεν υπάρχει καμία χρέωση.

 

Πότε πληρώνω?

Ο μεσίτης πληρώνεται μετά την υπογραφή την κύριας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων αγοραστή-πωλητή και μισθωτή-εκμισθωτή ή κατά 50% σε περίπτωση υπογραφής προσυμφώνου και αποπληρωμή με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.

 

Πόσο πληρώνω;(Τιμολογιακή πολιτική)

Με κριτήριο τις διαφανείς και ξεκάθαρες διαδικασίες κατά την αγορά, πώληση, εκμίσθωσή ή μίσθωση του ακινήτου σας παραθέτουμε την ακόλουθη τιμολογιακή πολιτική έτσι ώστε να γνωρίζεται εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση διαμεσολάβησης και υπόδειξης ακινήτου από την εταιρία μας το κόστος της παραπάνω υπηρεσίας.

Μισθώσεις Κατοικιών

100 ευρώ + ΦΠΑ 23% (Μισθώματα έως 200 ευρώ)
50% επί του Μισθώματος + ΦΠΑ 23% (Μισθώματα άνω των 301 ευρώ)

 

Μισθώσεις Επαγγελματικών Χώρων

Ένα (1) Μίσθωμα + ΦΠΑ 23%
50% επί του Μισθώματος + ΦΠΑ 23% (Αποκλειστική Ανάθεση Ακινήτου – αφορά τη πλευρά των ιδιοκτητών)

 

Πωλήσεις Ακινήτων

2% + ΦΠΑ 23%
1% + ΦΠΑ 23% (Αποκλειστική Ανάθεση Ακινήτου – αφορά τη πλευρά των ιδιοκτητών)